Loading...

Spartips

Här kommer du hitta en rad med tips hur du med enkla medel kan förbättra din ekonomi! Om du själv har fler tips får du gärna kontakta oss så uppdaterar vi med ditt tips med!

Ett smart sätt att spara är att se över dina utgifter snarare än dina inkomster. Många känner ett behov av att tröstshoppa eller tröstäta när man har sämre ekonomi men då gräver man bara ett djupare hål för sig själv? Man behöver ofta engagera hela sin familj och kämpa mot samma mål. Man kan alltid jämföra priset på försäkringar, el-avtal, lånen och dina nödvändiga abonnemang regelbundet för där finns det ofta kronor att spara.