Loading...

Fonder för djur

BOSSES HUNDHJÄLP

Föreningen Bosses Hundhjälp grundades i februari 2011 och hösten samma år blev Bosses Hundhjälp en registrerad förening.
Föreningen har sitt säte i Göteborg, men både styrelsemedlemmar och medlemmar är utspridda över landet.
Bosses Hundhjälp drivs helt ideellt, och de medel som kommer in går i största möjliga mån till akut veterinärvård för behövande hundar i Sverige. Vårt mål är att kunna hjälpa till så fort vi kan i mån av de medel vi har.
Hemsida: länk
Facebook: länk

LABBEHJÄRTAT

Labbehjärtats syfte är att med ekonomiska medel bistå hundägaren när hunden är i behov av veterinärvård, m.m. När försäkringen inte täcker eller vid höga omkostnader och den privata ekonomin inte räcker till.

Utöver uppfyllda kriterier och beroende av tillgångar beviljas ansökningar vilka endast betalas ut till vårdande instans/veterinär/klinik. Labbehjärtat är en ideell förening som drivs av medlemsavgifter, sponsorer, försäljning samt största delen privata gåvor och donationer. Utan dem vore det en omöjlig uppgift hjälpa hundägare i krissituation. Behovet är skriande stort trots att de flesta gjort allt för att skydda sig mot oväntade situationer.
Labbehjärtat verkar för samtliga hundraser inom Sveriges gränser.
Hemsida: länk
Facebook: länk

SNUFFEFONDEN

Snuffenfonden är en liten fond som arbetar ideellt för hussar och mattar som p g a olyckliga omständigheter inte kan betala för den akuta veterinärvård som katten behöver. Genom privata bidrag till fonden kan familjer få ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet betalas alltid ut direkt till behandlande veterinär. Snuffefonden arbetar efter att ”Ingen gåva är för liten”, ty varje krona kan rädda ett liv. Alla gåvor är välkomna – stora som små.
Hemsida: länk
Facebook: länk 


SYSTRARNAS PANOFSKYS MINNESFOND (FD CHICKAS FOND)

Systrarna Panofskys minnesfond är en fond som kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering. Medel ur fonden kan sökas för att täcka kostnader som uppkommit då medlemmar i Djurens Rätt tagit hand om övergivna djur, till exempel för veterinärvård vid sjukdom eller olycksfall, kastrering och märkning.Om en ansökan gällande akut veterinärvård bifalls kan bidrag betalas ut i efterhand med kvitto som underlag. Medel att täcka åtgärder som inte är akuta betalas direkt av fonden mot faktura.Handläggningstiden är en vecka för fullständig ansökan, men kan bli längre om ansökan måste kompletteras.
Hemsida: länk

WILLY OCH BERIT HEYMANS DJURSKYDDSTIFTELSE

Stiftelsens ändamål är att stödja de ideella organisationer eller enskilda som ansökt om stöd från Stiftelsen för att omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor, driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur, utöva forskning som är ägnad att ge djur ett bättre liv eller stödja forskning som är inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder. För närvarande prioriterar Stiftelsen föreningsdriven djurskyddsverksamhet då akutförfrågningar svårligen passar in i Stiftelsens beslutsgång.
Hemsida: länk

HUNDFONDEN

Riksomfattande fond. Monica Lindgren startade ”Zorros och Zaccos minnesfond” för att hjälpa övergivna, misskötta och misshandlade hundar till veterinärvård. På Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg ligger fonden där man kan ansöka om bidrag, det kan alla veterinärer i hela Sverige göra genom att kontakta Blå Stjärnan. Nu är fonden utvecklad till en rikstäckande fond för att hjälpa övergivna, misskötta och misshandlade hundar. Det kan exempelvis handla om hundar som polisen kör till djursjukhuset och vars sjukvård kan ansökas via Blå Stjärnan i Göteborg. Fonden finns också, i andra hand, till för mindre bemedlade hundägare som kan söka stöd i fonden för veterinärvård av sina djur.

Hemsida: länk
Facebook: länk

VÅRDFONDEN GÖTEBORG BLÅ STJÄRNAN

Fonden består av erhållna gåvor från privatpersoner och Svenska Blå Stjärnan. Inom fonden finns ett antal mindre fonder för specificerade ändamål, exempelvis hjälp till operationer, inköp av operationsutrustning samt vård och avlivning av specifikt djurslag. Ansökan om medel ur fonden kan göras av den, som vid vård av sjukt djur vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har behov av ekonomiskt stöd. Ansökan ska lämnas till Blå Stjärnans Djursjukhus. Blankett för ansökan kan hämtas i receptionen på Blå Stjärnans Djursjukhus och ska i samband med behandling undertecknas av tjänstgörande veterinär, vilken vidarebefordrar ansökan till Stiftelsens styrelse. Ansökningar behandlas 2 – 4 gånger per år.
Hemsida: länk