Bidrag och stipendier för
– Sjuka och funktionshindrade
– Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande
– Studier och utbildningar
– Kultur, miljö och projekt
– Föreningar och organisationer
– Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna
– Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål
– Hur du skriver en bra ansökan
– Nya exempelbrev