Loading...

Att skriva ansökan

Tips för hur du skriver en ansökan som ger dig pengar!

Kolla fakta!

 • Ta först reda på alla detaljer och villkor som gäller för fonden som du skall skriva en ansökan till.
 • Kolla om det behövs en särskild blankett för ansökan. Kan du få den på nätet eller måste du först skriva och be om den? Vilka bilagor måste du ha med i din ansökan? Personbevis, betygskopior, intyg från personer eller organisationer m.m?
 • När skall din ansökan var inne senast? Gäller datum när den är poststämplad eller när den har inkommit till fonden?
 • Skriv ansökningsbrev och håll dig till det som är viktigt.
 • Vem är du. Beskriv dig själv på ett personligt sätt.
 • Motivera varför söker du stipendiet.
 • Varför skall just du få stipendium från fonden. Skriv om det som är viktigt.
 • Meriter, betyg, intyg, rekommendationer eller arbetsprover.
 • Referenser. Måste du ha intyg från någon.
 • Budget eller kostnadskalkyl.

Skriva ansökan om stipendium.

 • Skriv kort, tydligt och pladdra inte på om saker som inte är viktiga. Tänk på den som skall läsa alla ansökningar. Han eller hon vill veta vad som är viktigt.
 • Rensa bort allt som inte behöver vara med. Gör en sista genomläsning och stryk allt som inte måste vara med.
 • Ta med det som är viktiga fakta.
 • Läs villkoren för fonden och för att få ett stipendium -inrikta det du skriver på det.
 • Låt någon som du litar på att läsa ansökan innan du skickar iväg den. Uppmana personen att vara kritisk. Kan bespara dig en hel del funderingar efteråt.